Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Borgere med misbrugsproblemer med fokus på demens 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 4 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medvirken ved lægemiddelbrug 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medicinadministration 3 Ledige pladser
Medicinadministration m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 8 Ledige pladser
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 0 Kontakt skolen
Omsorg for personer med demens 0 Kontakt skolen
Personer med demens 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, Ajouføring med DIGI 0 Kontakt skolen
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering m/fjernundervis. 0 Kontakt skolen
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Sang og Musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 1 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev/læring 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
RKV med retning PAU 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Sårbehandling, behandlingskrævende sår. 0 Kontakt skolen
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 0 Kontakt skolen
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 0 Kontakt skolen
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL