Kurser og efteruddannelser

Kompetenceløft ernæringsassistenter

Valgte hold
Kursussted Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Ryttervej 65, 5700 Svendborg
Startdato 23. februar 2017
Slutdato 10. marts 2017
Varighed 14,0 dage
Deltagerpris 1512,00 kr.
Pris for ledige 8523,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 8523,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Beskrivelse Kompetenceløft ernæringsassistenter. Kurset køre i 3 hold: LME16H2M1 LME16H2M2 LME16H2M3
Kontaktperson Lea Steen Christensen
Telefonnr 7222 5733
Email lsc@svend-es.dk
Kviknummer 479413LME17H2M3
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 21
Status Kontakt skolen

Syddansk Erhvervsskole og Svendborg Erhvervsskole udbyder i samarbejde en række kurser omkring efteruddannelse målrettet ansatte i storkøkkener.

Kurset er opdelt i 3 moduler (se nedenfor) og de nærmere datoer er som angivet i beskrivelsen ovenfor samt i kursusarket.

Modul 1

Sensorik

sensorik - kvalitet, smag og behag fag 43400 - 5 dage

Økologi

Det økologiske køkken fag 30265 - 5 dage

Kommunikation

kommunikation i teams fag 45366 - 3 dage

Håndtering af data i virksomhedens IT-systemer fag 45563 - 2 dage

 

Modul 2

Måltidet

Ernæring, fedt og psyke fag 42486 - 5 dage

Optimering af produktion i institutionskøkkenerne fag 46861 - 3 dage

Ergonomi

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job fag 40392 - 2 dage

Bæredygtighed

Bæredygtighed i storkøkkener - kunden i centrum fag 42818 - 3 dage

Kunden

Service i institutionskøkkener - kunden i centrum fag 46501 - 2 dage

 

Modul 3

Diæter

Diæter ved fysiologiske forandringer fag 42483 - 5 dage

Hygiejne

Ledelse af hygiejne og egenkontrol fag 47480 - 4 dage

Måltidet

Ernæring, fedt og psyke fag 42486 - 3 dage ( de 2 andre dage blev afholdt på modul 2)

 

Fag til kurset:
Diæter ved fysiologiske forandringer
Skolefagkode: 42483
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 3027,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3027,50 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener.

Formål:
Deltageren kan efter uddannelsen næringsberegne diæter samt dokumentere diæters indhold af næringsstoffer og energi. Deltageren undervises i at vurdere, hvorvidt diæter opfylder de ernæringsmæssige anbefalinger og anvendelse af områdets IT-teknologi hertil.

Indhold:
Der lægges særlig vægt på, at deltagerne kan redegøre for, sammensætte, tilrettelægge og tilberede diætetisk korrekte enkeltmåltider og dagskost til diæter ved fysiologiske forandringer med udgangspunkt i produktionen til sygehuskost og/eller normalkost. Deltagerne kan arbejde med diæter til ældre med behov for øget næringstæthed og småtspisende personer, herunder personer med behov for kost med afvigende konsistens samt patienter med kræft, lever- og nyresygdomme. Deltagerne kan næringsberegne diæter, dokumentere diæters indhold af næringsstoffer og energi og vurdere om diæter opfylder de ernæringsmæssige anbefalinger. Deltagerne kan anvende områdets IT-teknologi hertil.
Ernæring - fedt og psyke
Skolefagkode: 42486
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 3027,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3027,50 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener.

Formål:
Deltageren kan efter uddannelsen anvende viden om gældende næringsstofanbefalinger, fedtstoffers sammensætning og kvaliteter samt ernæringsmæssige og produktionstekniske egenskaber. Der arbejdes med aktuelle ernæringsmæssige problemer i Danmark samt vægt og psykiske faktorers betydning for sundhed og velvære.

Indhold:
Deltagerne kan inden for deres arbejdsområde:- anvende gældende næringsstofanbefalinger- vurdere de aktuelle ernæringsmæssige problemer i Danmark- anvende viden om fedtstoffers omsætning i kroppen- anvende viden om sammenhængen mellem fedtindhold, fedtsyresammensætning og velfærdssygdomme- anvende viden om BMI og vægtens betydning for sundhed og velvære- anvende viden om de psykiske faktorers indvirkning på sundhedstilstanden Der lægges særlig vægt på, at deltagerne kan sammensætte og tilberede mad med anvendelse af viden om fedtstoffernes kvalitet (smag, fedtsyresammensætning og anvendelse) samt ernæringsmæssige og produktionstekniske egenskaber. Deltagerne kan næringsberegne og dokumentere madens indhold af næringsstoffer og energi samt vurdere om de ernæringsmæssige anbefalinger er opfyldt. Deltagerne kan anvende relevante IT-baserede værktøjer hertil.
Ledelse af hygiejne og egenkontrol
Skolefagkode: 47480
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 432,00 kr.
Pris for ledige: 2468,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2468,00 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Formål:
Deltageren kan efter uddannelsen lede udvikling og implementering af egenkontrol i en fødevarevirksomhed. Der undervises blandt andet i gældende lovgivning samt produktansvar i forbindelse med fremstilling og salg af fødevarer.

Indhold:
Deltagerne kan lede udvikling og implementering af egenkontrol i virksomheden. Deltagerne kan sikre at virksomhedens medarbejdere har lovpligtig uddannelse i fødevarehygiejne og egenkontrol samt motivere medarbejdere til at anvende egenkontrol i deres arbejde. Der lægges særlig vægt på at deltagerne kan fremstille et virksomhedstilpasset egenkontrolprogram, der opfylder gældende lovgivning, samt at deltagerne kender til fødevareregionens funktion i relation til virksomhedens efterlevelse af gældende lovgivning for hygiejne og egenkontrol. Deltagerne kan vurdere om tilvirkningen af fødevarer foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning, kender de faktorer, der har indflydelse på mikroorganismers vækst. Deltagerne er bevidste om deres produktansvar ved fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.