Kurser og efteruddannelser

brandforanstaltning v. gnistprocedurende værktøjer

Svendborg Erhvervsskole, Porthusvej 71, 5700 Svendborg
10. september 2019 8 ledige pladser
12. november 2019 Valgt 8 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Svendborg Erhvervsskole, Porthusvej 71, 5700 Svendborg
Tilmeldingsfrist 11. november 2019
Startdato 12. november 2019
Slutdato 12. november 2019
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 1055,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1055,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:10-15:35
Beskrivelse brandforanstaltning v. gnistprocedurende værktøjer
Kontaktperson Yvonne Sejten
Telefonnr 7222 5746
Email ys@sesg.dk
Kviknummer 479413SME1945141D
Minimum antal deltagere 3
Maksimum antal deltagere 8
8 ledige pladser
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1055,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1055,70 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.