Kurser og efteruddannelser

Restaurering - historiske malematerialer

Valgte hold
Kursussted Svendborg Erhvervsskole, Porthusvej 71, 5700 Svendborg
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 108,00 kr.
Pris for ledige 953,15 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 953,15 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:10-15:35
Beskrivelse Restaurering - historiske malematerialer
Kontaktperson Yvonne Sejten
Telefonnr 72225746
Email ys@sesg.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Restaurering - historiske malematerialer
Skolefagkode: 47950
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 108,00 kr.
Pris for ledige: 953,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 953,15 kr.

Målgruppe
Bygningshåndværkere, der beskæftiger sig med historiske bygninger eller andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og teknikker medvirke til at vedligeholde og bevare alle malede og overfladebehandlede flader i historiske bygninger. Deltagerne har en sådan viden om malematerialer og -metoder, at de kan medvirke i restaurering i samarbejde med andre håndværkergrupper og pege på løsninger til at bevare historiske overflader og strukturer.

Indhold:
Deltagerne kan med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og teknikker medvirke til at vedligeholde og bevare malede og overfladebehandlede flader i historiske   bygninger. Deltagerne kan medvirke til at analysere historiske malematerialer og -metoder, og opnår dermed en viden om malingtyper og farver, herunder bindemidler, pigmenter, fortyndingsmidler og hjælpestoffer, der har været anvendt i en given tidsperiode. Deltagerne kan udføre restaurering i samarbejde med andre håndværkergrupper   samt vejlede bygherrer om løsninger til at bevare historiske overflader og strukturer. Deltagerne har desuden en sådan viden om byggeskik, bygningsreglement, fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning og bestemmelse r , der medvirker til, at de kan udføre restaurering,   som også er miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig.