Kursusmodul.ef.dk

AMU Nordjylland

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har gået ledig i 5 uger. Du kan frit vælge mellem kurserne på positivlisten, så længe de er inden for samme erhvervsgruppe. Enkelte kurser kan du allerede tage fra første ledighedsdag. 

I menuen til venstre kan du se de forskellige kurser fra positivlisten, som AMU Nordjylland udbyder inden for hver erhvervsgruppe.

Tilmelding
Kontakt AMU Nordjyllands kursusadministration, når du er klar til tilmelding. Husk dog, at det er dit jobcenter/a-kasse, der skal godkende kurset. før du kan starte.

>> Se alle kurserne på den landsdækkende positivliste

AMU kurser Antal hold Status
Grundlæggende faglig matematik 0 Kontakt skolen
Kommunikation og kulturforståelse 0 Kontakt skolen
Ergonomi fag/ufaglærte job -Velvære og Trivsel 2 Ledige pladser
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask 7 Ledige pladser
AMU IT Åbentværksted 2. kvartal 2017 0 Kontakt skolen
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg 0 Kontakt skolen
Kommunikation og konflikthåndtering 0 Kontakt skolen
Grundlæggende faglig regning 0 Kontakt skolen
Uheldforebyggelse for erhvervschauffører 0 Kontakt skolen
Menusammensætning 0 Kontakt skolen
Basiskursus for anlægsgartnere 4 Ledige pladser
AMU IT Åbentværksted 3. kvartal 2017 0 Kontakt skolen
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 0 Kontakt skolen
Mikrofiberrengøring 0 Kontakt skolen
Produktion for operatører i procesindustrien 0 Kontakt skolen
Konflikthåndtering 0 Kontakt skolen
Grundlæggende anlægsteknik 2 Ledige pladser
Miljø i praksis, ejendomsservice 0 Kontakt skolen
Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde 0 Kontakt skolen
Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 0 Kontakt skolen
Brug af diagramark og kontrolapparat 0 Kontakt skolen
Diæt- og allergikost 0 Kontakt skolen
Planteliv, økologi og miljølære 4 Ledige pladser
Affaldshåndtering - ejendomsservice 0 Kontakt skolen
God ergonomi i rengøringsarbejdet 0 Kontakt skolen
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 1 Optaget
Sammensætning af menu i restaurant og kantine 0 Kontakt skolen
Plantevækst og etablering af grønne anlæg 1 Ledige pladser
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 0 Kontakt skolen
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet 0 Kontakt skolen
Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper 0 Kontakt skolen
Sæson-gastronomi med optimering 0 Kontakt skolen
Plænegræs, vækstforhold og gødning 1 Ledige pladser
Energioptimering i bygninger, daglig drift 0 Kontakt skolen
Rengøringsudstyr og -metoder 2 Ledige pladser
Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind. 1 Ledige pladser
Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine 0 Kontakt skolen
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 4 Ledige pladser
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice 0 Kontakt skolen
Rengøringsmidler og materialekendskab 0 Kontakt skolen
Produktionskemi for operatører 1 Ledige pladser
EU-Efteruddannelse for bus chauffører - (AALBORG) 18 Ledige pladser
Ergonomi fag/ufaglærte job -Velvære og personlig trivsel 0 Kontakt skolen
Anlæg i natursten, træ og vand 1 Ledige pladser
Byggesagsforløb - ejendomsservice 0 Kontakt skolen
Hospitalshygiejne 1 Ledige pladser
Anvendelse af 5-S modellen for operatører 0 Kontakt skolen
Køreteknik ajourføring 0 Kontakt skolen
Prisberegning i den daglige madproduktion 0 Kontakt skolen
Anlæg i beton-, natursten og træ 2 Ledige pladser
Service af el-låse og video, ejendomsservice 0 Kontakt skolen
Grundlæggende rengøringshygiejne 1 Ledige pladser
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 6 Ledige pladser
Introduktion til offentlig servicetrafik (BAB modul 1) 10 Ledige pladser
Anretning af mad i cafeteria og kantine 0 Kontakt skolen
Træer og buske om sommeren 1 Ledige pladser
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice 0 Kontakt skolen
AMU IT Åbentværksted 4. kvartal 2016 0 Kontakt skolen
Operatør vedligehold, automatik intro 1 Ledige pladser
Rutebuskørsel 0 Kontakt skolen
Årstidernes råvarer i måltiderne 0 Kontakt skolen
Anlæg i betonsten, buede linier 2 Ledige pladser
Ejendommens tekniske installationer 0 Kontakt skolen
AMU IT Åbentværksted 3. kvartal 2016 0 Kontakt skolen
Inspektion for operatører i procesindustrien 0 Kontakt skolen
Billettering og god kundebetjening 0 Kontakt skolen
Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen 0 Kontakt skolen
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. 1 Ledige pladser
Bygningens installationer - ejendomsservice 0 Kontakt skolen
AMU IT Åbentværksted 2. kvartal 2016 0 Kontakt skolen
Operatør vedligehold, mekanisk intro 0 Kontakt skolen
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 5 Ledige pladser
Grundtilberedning i restaurant og kantine 0 Kontakt skolen
Ejendommens vedligeholdelse 0 Kontakt skolen
Faglig læsning 0 Kontakt skolen
Efteruddannelse for erfarne truckførere 0 Kontakt skolen
Råvarer i køkkenet 0 Kontakt skolen
Anvendelse af stauder i grønne anlæg 2 Ledige pladser
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice 0 Kontakt skolen
Faglig skrivning 0 Kontakt skolen
Udvikling og teknologi i transporterhvervene 0 Kontakt skolen
Almen fødevarehygiejne 1 Ledige pladser
Design af grønne anlæg 1 Ledige pladser
Lagerstyring med it 7 Ledige pladser
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje 1 Ledige pladser
Kommunikation og konflikthåndtering - service 2 Ledige pladser
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 110 Ledige pladser
Projektering af mindre haveanlæg 0 Kontakt skolen
Service i rengøringsarbejdet 1 Ledige pladser
Kundebetjening - lager 4 Ledige pladser
Miljø- og biologiske forhold i grønne anlæg 0 Kontakt skolen
Opbevaring og forsendelse af farligt gods 9 Ledige pladser
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner 2 Ledige pladser
Enhedslaster 4 Ledige pladser
Daglig erhvervsrengøring 1 Ledige pladser
Manuel lagerstyring 4 Ledige pladser
Måling og vurdering af rengøringskvalitet 0 Kontakt skolen
Lagerindretning og lagerarbejde 4 Ledige pladser
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje 2 Ledige pladser
EU efteruddannelse for godschauffører 20 Ledige pladser
Blomsterbinding, buketter og dekorationer 6 Ledige pladser
Natdistribution for godschauffører i byområder 0 Kontakt skolen
Begravelsesbinderi og vareeksponering 2 Ledige pladser
Lastsikring og stuvning af gods 4 Ledige pladser
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange 1 Optaget
Kundeservice 1 Optaget
Sundhed, sikkerhed, service og logistik 0 Kontakt skolen
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 0 Kontakt skolen
Godstransport med lastbil 16 Ledige pladser
Vejen som arbejdsplads 0 Kontakt skolen
Hygiejne på skoler og institutioner 0 Kontakt skolen
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 0 Kontakt skolen
Transportpapirer inden for vejtransport 0 Kontakt skolen
Kørsel med vogntog, kategori C/E 15 Ledige pladser
Personbefordring med bus 13 Ledige pladser
Grundlæggende Taxakørsel 5 uger 0 Kontakt skolen
Befordring af fysisk handicappede passagerer (BAB modul 3) 10 Ledige pladser
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. (BAB modul 2) 10 Ledige pladser
Introduktion til offentlig servicetrafik 0 Kontakt skolen
Grundlæggende flakkøretøjer 0 Kontakt skolen
Lastbilmonteret kran, certifikat D 0 Kontakt skolen
Billettering og kundeservice 4 Optaget
Kørsel med modulvogntog 0 Kontakt skolen